Мастер студије

Курикулум мастер студија

Curriculum in English

 

Настава из предмета Истраживања антропомоторике у физ.вас. и спорту одржаваће се петком (23.30. март; 13.20.27. април) са почетком у 09,00 часова. Присуство на настави се бодује. Одбрана семинарских радова заказује се за 18. и 25. мај у 09,00 часова.

Проф.др Јелена Обрадовић

 

 

 

ВРХ