Теорија, методика и пракса пливања

Предметни наставник: проф. др Горан Димитрић

e-mail: dimitric@uns.ac.rs

Кабинет: број 14, други спрат

Термини консултација: -

 

Асистент: Mаст Милорад Јакшић

e-mail: lormida90@gmail.com

ВРХ