Јавне набавке мале вредности

Преузимање конкурсне документације

 

Датум објав.
Јавна наРачунари бавка
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора  Обав. о закљ. уговору Обавештења
23.06.2020 осигурање студената од последица незгоде у школској 2020/2021. години Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf 

pdf

pdf 

 
25.06.2020 Посредовање при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја Позив за подношење понуде Конкурсна документација    pdf pdf  Жреб
19.06.2020 Набавка и инсталирање опреме за дигитализацију Музеја спорта Факултета спорта и физичког васпитања Позив за подношење понуде Конкурсна документација  pdf   pdf   
28.05.2020 услуге штампања Позив за подношење понуде

Измењена Конкурсна документација партија 1       партија 2

 pdf

pdf

 

 pdf

pdf

pdf 
12.05.2020 Услуге текућег одржавања објекта, поправки и хитних интервенција Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf     
10.03.2020 Услуге текућег одржавања објекта, поправки и хитних интервенција Позив за подношење понуде Конкурсна документација измењена      

Одлука о обустави поступка

07.02.2020 електрична енергија Позив за подношење понуде Конкурсна документација    pdf  pdf  
29.11.2019 Рачунари и рачунараска опрема Позив за подношење понуде Конкурсна документација    pdf pdfpdfpdf   и
26,11,2019 Средства за одржавање хигијене Позив за подношење понуде Конкурсна документација измењена2  pdfpdf  pdf   pdf pdf
06.11.2019 Санација крова и други пратећи радови на згради факултета Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf  pdf   
30.10.2019 набавка намештаја за читаоницу Позив за подношење понуде Конкурсна документација  pdf pdf   pdf  
09.09.2019 осигурање студената од последица незгоде у школској 2019/2020. години Позив за подношење понуде Конкурсна документација    pdf pdf   
25.06.2019 Набавка и монтажа плочастих соларних колектора са системом за загревање воде на центру за спорт Позив за подношење понуде

Конкурсна документација измењена

 pdf   pdf   pdf

25.06.2019

унутрашња расвета 3. фаза Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf  pdf   
18,06,2019 услуге штампања Позив за подношење понуде Конкурсна документација    pdf pdf   
14.06.2019 услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf   pdf  
18.03.2019 услуге текућег одржавања, поправки и хитних интервенција на инсталацијама грејања, водовода и канализације и електроинсталацијама Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf  pdf  о промени уговора
01.03.209 организовање међународне научне конференције Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf  pdf   
12.02.2019 електрична енергија Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf  pdf   
07.09.2018 осигурање студената од последица незгоде у школској 2018/2019. години Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

  pdf pdf   
12.07.2018. набавка погонских уређаја за прозоре Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf pdf  
12.07.2018.

радови на површинском слоју на кошаркашком терену

Позив за подношење понуде Конкурсна документација  pdf pdf pdf  
29.06.2018.

услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf  pdf  
18.06.2018.

радови на унутрашњем преуређењу зграде

Позив за подношење понуде Конкурсна документација    pdf pdf  
18.06.2018. средства за одржавање хигијене Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf  pdf   
18.06.2018. услуге штампања Позив за подношење понуде Конкурсна документација pdf pdf pdf  pdf   
30.04.2018.

конкурсна документација за јавну набавку радова

Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf  pdf   
12.02.2018. услуге текућег одржавања, поправки и хитних интервенција на инсталацијама грејања, водовода и канализације и електроинсталацијама Позив за подношење понуде Конкурсна документација    pdf pdf   
12.02.2018. електрична енергија Позив за подношење понуде Конкурсна документација    pdf  pdf  
30.11.2017. подлога и трибине Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf   pdf pdf 
29.09.2017. путнички лифт Позив за подношење понуде Конкурсна документација pdf   pdf pdf   
12.09.2017. средстава за одржавање хигијене Позив за подношење понуде Конкурсна документација pdf  pdf   pdf  
08.09.2017.

осигурање студената од последица незгоде у школској 2017/2018. години

Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf   pdf  
04.07.2017. услуге штампања Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf  pdf   
30.06.2017. унутрашња расвета Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Конкурсна документација измењена

питање1

питање2

питање3

питање4

pdf  pdf  продужење рока
23.06.2017. набавка авио карата Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf   

Обустава

Обавештење о обустави

13.06.2017. услуге штампања Позив за подношење понуде Конкурсна документација  питање      
18.05.2017. соларни колектори Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Конкурсна документација измењена

 

Захтев за измену и додатна појашњења pdf   pdf Обавештење о продужењу рока
09.05.2017. набавка рачунарске опреме Позив за подношење понуде Конкурсна документација   pdf  pdf Обавештење о продужењу рока
03.02.2017. набавка електричне енергије Продужење рока за подношење понуде Конкурсна документација pdf      
24.01.2017.

услуге текућег одржавања, поправки и хитних интервенција на инсталацијама грејања, водовода и канализације и електроинсталацијама

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

       
24.01.2017. услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

       
26.09.2016. осигурање студената Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ИЗМЕНЕ

   pdf   pdf 
14.09.2016. набавка рачунарске опреме Позив за подношење понуде Конкурсна документација      pdf  
06.09.2016. набавка здравствених услуга систематски преглед запослених Позив за подношење понуде Конкурсна документација  pdf    pdf  
 06.06.2016.  услуге штампања, офсет штампа  Позив за подношење понуде  Конкурсна документација  pdf  pdf

 

 

 

ВРХ