Теорија, методика и пракса кошарке

Предметни наставник: проф. др Марко Стојановић

e-mail: marko.ns.stojanovic@gmail.com

Кабинет: за кошарку, други спрат

Термини консултација: -

 

Асистент: др Младен Микић

e-mail: mmmikac@gmail.com

ВРХ