Размена студената

 

Опште информације о мобилности студената

 

Студентска мобилност односи се на остваривање дела студијског програма (једног или више семестара) на универзитету у иностранству у току основних, мастер или докторских студија. Предности студентског боравка на страном универзитету су многобројне. Поред личних познанстава и упознавања других култура и језика, као и стицања нових академских знања и вештина, студентима се такође отварају веће могућности за будуће запошљавање.

Размена студената подразумева да студенти у току својих студија на Факултету спорта и физичког васпитања могу да један или више семестара проведу на факултету са којим постоји договорена сарадња. Значајан део академске мобилности студенти УНС-а остварују путем програма Erasmus Mundus.

Студент који олдази на размену све време је студент Универзитета у Новом Саду, а током размене студент прати и полаже испите који су еквивалентни или сродни испитима које би слушао у том истом семестру да је остао на матичном факултету. Уколико студент положи све испите договорене у најважнијем документу студентске размене, уговору о учењу, тада му се положени испити признају по повратку на УНС.

У правилнику о мобилности студената и академском признавању периода мобилности садржане су информације у вези са основним начелима и процедуром међународне мобилности студената која се остварује на Универзитету у Новом Саду.

Правилник можете погледати на следећем ЛИНКУ.

 

Успостављена сарадња

 

Постоје две врсте споразума између Факултета спорта и физичког васпитања и страних универзитета/факултета о размени студената. Bottom-up споразуми подразумевају уговоре којима је предвиђено да се конкурс за размену отвара искључиво за студенте нашег факултета. До сада, ФСФВ је потписао bottom-up споразуме са следећим универзитетима:

 • IIA "Aurel Vlaicu" University of Arad, Romania
 • IIA Foro Italico University, Rome (Italy)
 • IIA University of Primorska, Koper (Slovenia)
 • University of Timisoara, Romania

Top-down споразуми подразумевају уговоре којима је предвиђено да се конкурси за размену отварају за студенте са више факултета или универзитета из Србије. До сада, ФСФВ је потписао top-down споразуме са следећим универзитетима:

 • IIA University of Heidelberg, Germany
 • IIA University of Alba Iulia, Romania
 • IIA University of Iasi, Romania
 • IIA St. Cyril and St. Metodius University of Veliko Trnovo, Bulgaria
 • University of La Sapienza, Italy
 • University of Granada, Spain
 • University of Zadar, Croatia
 • University of Split, Croatia
 • University of Thessaloniki, Greece
 • University of Warsaw, Poland
 • University of Graz, Austria
 • University of Nice Sophia Antipolis, France
 • University of Porto, Portugal
 • Mare Nostrum University, Portugal

 

Досадашњи резултати размене

 

У периоду од 2010. године Факултет спорта и физичког васпитања је активан и успешан учесник свих програма мобилности. Склапањем уговора о сарадњи отвориле су се прилике за наше студенте и запослене да бораве на усавршавању у иностранству. Упоредо са тиме, на наш факултет су долазили студенти, наставници и ненаставно особље како би били део нашег програма школовања. До данас је остварено 26 студентских одлазних мобилности са свих нивоа студија, 12 долазних студентских мобилности, 45 одлазећих наставних мобилности и преко 20 гостујућих наставних мобилности.

ВРХ