Спортски менаџмент

Предметни наставник: проф. др Небојша Максимовић

e-mail: nebojsam@uns.ac.rs

Кабинет: број 26, први спрат

Термини консултација: -

 

Асистент: доц. др Раденко Матић

e-mail: radenkomatic@uns.ac.rs

Кабинет: број 8, други спрат

Термини консултација: -

ВРХ