Теорија, методика и пракса атлетике

Предметни наставник: проф. др Илона Михајловић

e-mail: ilonamihajlovic@gmail.com

Кабинет: број 65, први спрат

 

Асистент: Асс. др Милан Шолаја

e-mail: milansolaja@yahoo.com

 

Асистент: Mаст. Никола Радуловић

e-mail: nikolaradulovicfsfv@gmail.com

ВРХ