ПРИПРЕМЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ И ТРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ

Припреме кандидата за упис у прву годину основних академских студија одржаће се на Факултету спорта и физичког васпитања од 06. јуна до 24. јуна 2022. године.

Пријављивање кандидата за припреме врши се од 30. маја до 24. јуна 2022. године, од 09,00 до 14,00 часова у просторијама Службе општих послова на Факултету.

Припремама ће бити обухваћен комплетан програм пријемног испита.

Пријем кандидата за припреме обавиће се 03. јуна 2022. са почетком у 10,00 часова у новом Амфитеатру Факултета.

НАПОМЕНА: Приликом пријаве за припреме кандидат мора доставити фотокопију извештаја специјалисте спортске медицине. Оригиналну лекарску документацију, која је предвиђена за пријемни испит кандидати треба да приложе првог дана пријемног испита.

Цена целокупног програма припрема је 10.000,00 динара. Овај износ благовремено треба уплатити на рачун Факултета.

 • Сврха уплате: Припреме за пријемни испит
 • Прималац: Факултет спорта и физичког васпитања, Ловћенска 16, 21000 Нови Сад
 • Рачун примаоца: 840-1718666-68
 • Модел и позив на број: 97, 48223101692505

Пример правилно попуњене уплатнице

За све додатне информације обратите се координатору припрема:

 • Гордана Шајнов, 021/450-188, локал 124

За похађање припрема потребно је да кандидат поседује здравствени и постурални (телесни) статус који ће му омогућити несметано похађање практичне наставе и полагање пријемног испита.

Утврђивање здравственог и постуралног (телесног) статуса кандидата врше лекари у Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад и дају оцену здравственог и постуралног статуса кандидата.

Кандидат код кога је утврђена контраиндикација за студирање на факултету не може приступити припремној настави.

Преглед лекара у Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад (https://www.zzzzsns.co.rs/) подразумева:

 • Лабораториске анализе (ККС, ШУК, УРЕА, КРЕАТИНИН, АЦИДУМ УРИКУМ, БИЛИРУБИНИ УКУПНИ И ДИРЕКТНИ, УРИН),
 • Одређивање телесне висине и телесне масе,
 • ЕКГ у миру и напору, ТА у миру и напору,
 • Детаљни преглед по системима.

Неопходно је да кандидат на прегледу код лекара приложи:

 • Лекарски извештај изабраног педијатра/лекара, код којег се до сада лечио, да не болује од акутних и хроничних болести од општег значаја и да не поседује грубље телесне недостатке и деформитете;
 • или Испис из електронског здравственог картона на увид;
 • или да се испис из електронског картона за пацијента пошаље на еmail: studuns@gmail.com

Лекарски преглед за потребе похађања припремне наставе важи и за само полагање пријемног испита.

 

 

ВРХ