Адаптирано физичко вежбање

Предметни наставници:

Проф. др Бранка Протић-Гава

e-mail: brankapg@gmail.com

Кабинет: број 69, први спрат 

 

Проф. др Милена Микалачки

e-mail: mmikalacki@gmail.com

Кабинет: број 66, први спрат

 

Проф. др Милан Цветковић

e-mail: cveksha@gmail.com

Кабинет: број 74, први спрат

 

Проф. др Небојша Чокорило

e-mail: cokorilon@gmail.com

Кабинет: број 66, први спрат

 

Материјал, проф. др Бранка Протић-Гава

 

Материјал, проф. др Милан Цветковић:

 

Материјал, проф. др Милена Микалачки, проф. др Небојша Чокорило:

ВРХ