Кошарка

Предметни наставник: проф. др Марко Стојановић

e-mail: marko.ns.stojanovic@gmail.com

Кабинет: за кошарку, други спрат

Термини консултација: -

 

Асистент: MА Младен Микић

e-mail: mmmikac@gmail.com

 

 

 

Стручна пракса кошарке

Кошарка 2 година
1. Тема 1: ЛИНК Предавање 1: ЛИНК
2. Тема 2: ЛИНК Предавање 2: ЛИНК
3. Тема 3: ЛИНК Предавање 3: ЛИНК
4. Тема 4: ЛИНК Предавање 4: ЛИНК
5. Тема 5: ЛИНК Предавање 5: ЛИНК
6. Тема 6: ЛИНК Предавање 6: ЛИНК
7. Тема 7: ЛИНК Предавање 7: ЛИНК
8. Тема 8: ЛИНК Предавање 8: ЛИНК
9. Предавање 9: ЛИНК
ВРХ