CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Продужени статус - апсолвенти

Студенти који су одслушали све године студија, уредно оверили семестре и испунили критеријуме везане за освојене ЕСПБ бодове, уписују продужени статус (апсолвентски стаж по старом закону). Студенти уписују продужени статус први пут у истом статусу у којем су били у последњој години редовног тока студија (нпр. уколико се студент четворогодишњих академских студија у четвртој години финансирао из буџета Републике Србије, и у првој години продуженог статуса има тај статус). У свакој наредној години продуженог статуса, студенти се воде као самофинансирајући студенти.

Студенти у продуженом статусу имају десет испитних рокова у школској години, 6 редовних (јануарски, априлски, јунски, јулски, септембарски, октобарски) и 4 ванредна – „апсолвентска“ (новембарски, децембарски, мартовски, мајски). Распоред одржавања свих испитних рокова може се пронаћи на следећем линку:

http://fsfvns.rs/images/files/Dokumenti/PLANOVI/FSFV_godisnji_plan_rada_2016_2017.pdf

Према Закону о високом образовању, студенти имају рок за завршетак студија у времену двоструком од предвиђеног времена трајања студија. То практично значи да студенти који су нпр. уписали четворогодишње академске студије школске 2009/10. године имају законски рок да ове студије комплетирају до 30. септембра 2017. године. Уколико не комплетирају студије по плану и програму по којем су почели студије у том року, студенти могу евентуално писати молбу за продужетак студирања по истом плану у трајању од два семестра, али само уколико им је до завршетка студија остало да положе испите у вредности 30 ЕСПБ или мање. У супротном, студије могу наставити искључиво пребацивањем на најновији наставни план и програм, при чему им се врши еквиваленција до тада положених испита.

ВРХ