Студентски парламент

 • Студентски парламент је орган високошколске установе и високошколске јединице која има орган управљања и уписане студенте.
 • Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се општим актом високошколске установе.
 • Право да бирају и буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти високошколске установе, уписани на студије у школског години у којој се бира студентски парламент.
 • Мандат чланова студентског парламента траје годину дана.
 • Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године у априлу, тајним и непосредним гласањем.
 • У циљу остваривања права и заштите интереса студента, студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима високошколске установе.
 • Представници студената у школској 2020/2021. години:
  • III година: Лазар Ђурђевић, Мирјана Ђукић, Никола Стојановић
  • IV година: Вук Ралић, Срђан Гаћеша, Марина Јагодић, Алекса Човић, Алекса Јовишевић
  • мастер студије: Исидора Свитлица, Драгана Марковић, Тамара Зличић
 • Канцеларија студентског парламента налази се у приземљу, поред библиотеке и у току преподневних часова можете доћи да се консултујемо око питања која се тичу свих нас.
 • Предлог правилника за спровођење избора за студентски парламент

Председништво Студентског парламента Факултета спорта и физичког васпитања:

Студент продекан: Алекса Јовишевић

Председник: Алекса Човић

Потпредседник: Никола Божић

Секретар: Срђан Гаћеша

ВРХ