Рукомет

Предметни наставник: доц. др Дамјан Јакшић

e-mail: jaksicd@uns.ac.rs

Кабинет: број 10, други спрат

Консултације: -

 

Због епидемије грипа, почетак наставе се одлаже за седам дана.

Предавања из предмета Рукомет почињу 01.03.2019. према важећем распореду.

Вежбе из предмета Рукомет почињу од 04.03.2019.

 

Увод

Каталог питања из правила игре

Упутство за припрему рада

ВРХ