Докторске студије

Курикулум докторских студија

Правила докторских студија

Правила полагања изборних предмета

Категоризација часописа

Распоред часова - прва година 2016/17

Пројекат докторске дисертације - потребна документација

 

Оцењивање из предмета Самосталне научне активности кориговано је посебном одлуком да се објављивање радова у часопису Факултета спорта и физичког васпитања вреднује следећим критеријумом: 

  • два објављена рада објављена, или прихваћена за објављивање, у часопису Вежбање и квалитет живота (Exercise and quality of life) - оцена 10
  • један рад објављен, или прихваћена за објављивање, у часопису Вежбање и квалитет живота (Exercise and quality of life) - оцена 9

Предмет пријавити код проф. др Јелене Обрадовић

 

Испит из предмета Примењена истраживања антропомоторике у сп. и физ.вас. одржаће се у четвртак 08.06.2017. са почетком у 12,00 часова. Испит је комисијски.

проф.др Јелена Обрадовић

ВРХ