CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Докторске студије

Курикулум докторских студија

Правила докторских студија

Правила полагања изборних предмета

Категоризација часописа

Распоред часова - прва година 2016/17

 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

Поступак предаје пројекта докторске дисертације подразумева:

  • Пријаву пројекта са пратећом документацијом која садржи: ОБРАЗАЦ 1, ОБРАЗАЦ 2 (на сајту Универзитета под ДОКУМЕНТИ), пројекат докторске дисертације (6 примерака), захтев за оцену пројекта и кандидата, податке о пројекту, биографију, копију индекса, копија дипломе мастер/магистарских студија и копије објављених научних радова.
  • Комисија се са кандидатом договара о термину јавне одбране пројекта докторске дисертације
  • Након прихваћања извештаја о пројекту и кандидату од стране Наставно-научног већа Факултета, кандидат подноси у студентску службу ОБРАЗАЦ 3 (на сајту Универзитета)

 

ВРХ