Докторске студије

Курикулум докторских студија

Правила докторских студија

Правила полагања изборних предмета

Категоризација часописа

Пројекат докторске дисертације - потребна документација

Распоред часова - зимски семестар школске 2017/18. године

 

Оцењивање из предмета Самосталне научне активности кориговано је посебном одлуком да се објављивање радова у часопису Факултета спорта и физичког васпитања вреднује следећим критеријумом: 

  • два објављена рада објављена, или прихваћена за објављивање, у часопису Вежбање и квалитет живота (Exercise and quality of life) - оцена 10
  • један рад објављен, или прихваћена за објављивање, у часопису Вежбање и квалитет живота (Exercise and quality of life) - оцена 9

 

 


ВРХ