О факултету

 

Почетком седамдесетих година јавила се потреба за образовањем висококвалификованих педагога у области физичке културе за потребе средњег образовања. Дотадашња Виша педагошка школа образовала је кадар за потребе основних школа. Имајући у виду настале потребе, на предлог Извршног већа Војводине, Скупштина САП Војводине, на седници Покрајинског већа и Просветно-културног већа Војводине одржаној 22. априла 1974. године донела је Закон о оснивању Факултета физичке културе са седиштем у Новом Саду.

На истој седници Скупштине Војводине донета је одлука о образовању Матичне комисије за вршење припрема за почетак рада Факултета. Након вишемесечног рада Матична комисија је расписала конкурс за упис прве генерације студената и утврдила привремени Наставни план и програм. Свечано отварање Факултета одржано је 4. децембра 1974. године у амфитеатру Више педагошке школе у Ловћенској улици бб, у Новом Саду, у згради у којој се Факултет и данас налази. Настава је почела 9. децембра 1974. године, а тај датум је прихваћен као Дан Факултета.

Школске 1981/82. године уписана је прва генерација последипломских студија. Први докторат из области физичке културе одбрањен је 1984. године.

Ценећи све већу потребу за образовањем висококвалификованих стручњака (тренера) и менаџера за потребе спорта, од школске 2004/05. године Факултет изводи наставу и на трогодишњим студијама – смерови: Спорт и Спортски менаџмент. Од школске 2008/09. године реализују се и акредитовани програми основних струковних студија у трогодишњем трајању.

У прву годину четворогодишњих академских студија школске 2016/17. године уписано је 235 студената, у прву годину трогодишњих академских студија 49 студената, а у прву годину основних струковних студија 12 студената (Менаџер у спорту 10, Тренер у спорту 2). До 1. октобра 2016. године на Факултету је дипломирало 3835 студената четворогодишњих академских студија, диплому магистра физичке културе стекло је 267 студента последипломских студија, диплому мастер професора физичког васпитања и спорта стекло је 263 студента, а докторску дисертацију одбранило је 108 студената у области физичког васпитања.

Капацитети Факултета за извођење наставе су: две велике сале (кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал), мала сала (ритмичка гимнастика и плес), гимнастичка сала (спортска гимнастика), два амфитеатра, седам модерно опремљених учионица, дијагностички центар и рачунарски центар. У згради на Ђачком игралишту: велика сала, сала за борилачке спортове и фитнес кабинет. На Ђачком игралишту постоје атлетска борилишта, тениски терени, два игралишта за рукомет, кошаркашко и одбојкашко игралиште.

Velika sala (2. sprat)

Učionica

Dijagnostički centar

Fitnes centar i teretana

 

РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА

Декан Факултета др Небојша Максимовић
Продекан за наставу др Борислав Обрадовић
Продекан за науку и међународну сарадњу др Сергеј Остојић
Продекан за финансије др Марко Стојановић
Секретар Факултета Љиљана Јанковић
Председник Савета Факултета др Патрик Дрид
Студент продекан Сара Јовановић
Председник студентског парламента Драгана Марковић
Управник Центра за спорт ФСФВ др Раденко Матић

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ФАКУЛТЕТА

Наставно - научна делатност

 • Катедре
 • Центар за целоживотно учење и развој каријере
 • Научноистраживачки центар
 • Центар за спорт

Ненаставна делатност

 • Секретаријат:
  • Служба за правне, кадровске, административне послове и послове јавних набавки
  • Служба за финансијске и рачуноводствене послове
  • Служба за наставу и студентска питања на студијама првог степена
  • Служба за наставу и студентска питања на студијама другог и трећег степена
  • Служба за библиотечке послове и информациону делатност
  • Служба за послове инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите
  • Канцеларија за међународну сарадњу и односе са јавношћу

Музеј спорта

 

Катедре Факултета:

 1. Катедра за колективне спортове - шеф катедре проф. др Славко Молнар
 2. Катедра за индивидуалне спортове - шеф катедре проф. др Илона Михајловић
 3. Катедра за физичко и здравствено васпитање  - шеф катедре проф. др Вишња Ђорђић
 4. Катедра за  примењене спортске науке - шеф катедре проф. др Горан Васић
 5. Катедра за основне спортске науке - шеф катедре проф. др Јелена Обрадовић
ВРХ