О факултету

 

Почетком седамдесетих година јавила се потреба за образовањем висококвалификованих педагога у области физичке културе за потребе средњег образовања. Дотадашња Виша педагошка школа образовала је кадар за потребе основних школа. Имајући у виду настале потребе, на предлог Извршног већа Војводине, Скупштина САП Војводине, на седници Покрајинског већа и Просветно-културног већа Војводине одржаној 22. априла 1974. године донела је Закон о оснивању Факултета физичке културе са седиштем у Новом Саду.

На истој седници Скупштине Војводине донета је одлука о образовању Матичне комисије за вршење припрема за почетак рада Факултета. Након вишемесечног рада Матична комисија је расписала конкурс за упис прве генерације студената и утврдила привремени Наставни план и програм. Свечано отварање Факултета одржано је 4. децембра 1974. године у амфитеатру Више педагошке школе у Ловћенској улици бб, у Новом Саду, у згради у којој се Факултет и данас налази. Настава је почела 9. децембра 1974. године, а тај датум је прихваћен као Дан Факултета.

Школске 1981/82. године уписана је прва генерација последипломских студија. Први докторат из области физичке културе одбрањен је 1984. године.

Ценећи све већу потребу за образовањем висококвалификованих стручњака (тренера) и менаџера за потребе спорта, од школске 2004/05. године Факултет изводи наставу и на трогодишњим студијама – смерови: Спорт и Спортски менаџмент. Од школске 2008/09. године реализују се и акредитовани програми основних струковних студија у трогодишњем трајању.

У прву годину четворогодишњих академских студија школске 2016/17. године уписано је 235 студената, у прву годину трогодишњих академских студија 49 студената, а у прву годину основних струковних студија 12 студената (Менаџер у спорту 10, Тренер у спорту 2). До 1. октобра 2016. године на Факултету је дипломирало 3835 студената четворогодишњих академских студија, диплому магистра физичке културе стекло је 267 студента последипломских студија, диплому мастер професора физичког васпитања и спорта стекло је 263 студента, а докторску дисертацију одбранило је 108 студената у области физичког васпитања.

Капацитети Факултета за извођење наставе су: две велике сале (кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал), мала сала (ритмичка гимнастика и плес), гимнастичка сала (спортска гимнастика), два амфитеатра, седам модерно опремљених учионица, дијагностички центар и рачунарски центар. У згради на Ђачком игралишту: велика сала, сала за борилачке спортове и фитнес кабинет. На Ђачком игралишту постоје атлетска борилишта, тениски терени, два игралишта за рукомет, кошаркашко и одбојкашко игралиште.

Декан Факултета др Дејан Мадић
Продекан за наставу др Борислав Обрадовић
Продекан за науку др Јелена Обрадовић
Продекан за финансије др Небојша Максимовић
 Секретар Факултета  Љиљана Јанковић
 Председник Савета Факултета  др Илона Михајловић
 Студент продекан  Исидора Васиљевић
 Председник студентског парламента  Александра Илић
 Управник Центра за спорт ФСФВ  др Раденко Матић

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ФАКУЛТЕТА

Наставо - научна делатност

 • Катедре
 • Центар за педагошку делатност
 • Научноистраживачки центар
 • Центар за спорт
 • Рачунарско информациони центар

Ненаставна делатност

 • Библиотека:
  • Библиотекар
  • Књижничар
 • Секретаријат:
  • Секретар Факултета
  • Финансијско-рачуноводствена служба
  • Служба за опште и правне послове
  • Служба за одржавање објеката, справа и реквизита
  • Студентска служба
  • Служба за ИКТ

Катедре Факултета:

 1. Катедра за колективне спортове - шеф катедре проф. др Славко Молнар
 2. Катедра за индивидуалне спортове - шеф катедре проф. др Илона Михајловић
 3. Катедра за теорију и методику - шеф катедре проф. др Вишња Ђорђић
 4. Катедра за друштвенохуманистичке и биомедицинске науке - шеф катедре проф. др Драгослав Јаконић
ВРХ