Информације о упису 2020/2021

Поштовани будући студенти,

на овој страници можете наћи информације о читавом току уписа на прву годину студија у школској 2020/21. години, на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Страница ће редовно бити освежавана новим информацијама, конкретно датумима који су кључни за Вас, као што су термини пријаве на конкурс, термини полагања пријемног испита и сл. Стога, трудите се да редовно испратите сваке евентуалне промене и допуне, како не би били ускраћени за неку битну информацију.

Комплетан процес уписа на Факултет спорта и физичког васпитања (у даљем тексту: ФСФВ) може се поделити у неколико целина, и то су:

Припреме за упис се организују сваке године (само за јунски конкурсни рок), трају четири недеље и нису обавезне. На припремама кандидати пролазе кроз тестове који их чекају на самом пријемном испиту, те је врло корисно, самим тим и препоручљиво, да кандидати који немају искуство бављења спортом или сазнања од старијих колега прођу програм припрема и спремно дочекају пријемни испит. Програм се одвија под водством наших професора и асистената, сваком кандидату се посвећује неопходна пажња, а читав процес надгледају екипе медицинске помоћи. Ове године припреме се одржавају од 01. јуна до 26. јуна, а пријава за припреме вршиће се од 18. маја до 19. јуна у просторијама Службе општих послова на приземљу ФСФВ. Пријем кандидата за припреме одржаће се 29. маја са почетком у 10 часова у новом амфитеатру факултета. Приликом пријаве кандидат мора доставити фотокопију извештаја специјалисте спортске медицине којом се потврђује да је здравствено способан за програм припрема. Цена целокупног програма припрема износи 10.000,00 динара и тај износ је потребно благовремено уплатити на рачун факултета (модел уплатнице за пријаву на припреме). За све додатне информације кандидати се могу обратити кординатору за припреме, Гордани Шајнов, на телефон 021/450-188 локал 124.

На Универзитету у Новом Саду организују се два конкурсна рока за упис на факултете – јунски (текст конкурса) и септембарски (текст конкурса). По природи ствари, већи број пријава редовно се дешава у првом конкурсном року (због буџетских места, веће доступности жељених смерова). На ФСФВ у јунском конкурсном року кандидати ће моћи да конкуришу за упис на:

Студенти се приликом пријаве опредељују за један од понуђених смерова/профила. Услед тренутне здравствене ситуације, пријава ће се, највероватније, обављати електронским путем. Упутство за електонску пријаву кандитата ће бити благовремено објављено.
Пријава кандидата за полагање испита за проверу склоности и способности је планирана од 24-26. јуна. Неопходна документација обухвата:

Страни држављани који се пријаве за полагање пријемног испита полажу испит под истим условима као и домаћи студенти, али немају право уписа на терет буџета Републике Србије (изузев у случају када се писаном изјавом изјасне да су српске националности, што могу искористити припадници српске националне мањине из земаља у окружењу).

По завршетку пријаве на конкурс, сви пријављени кандидати ће бити разврстани у групе за полагање пријемног испита (распоред кандидата по групама) и за сваку групу ће бити направљен распоред полагања сваког теста који су укључени у пријемни испит. Распоред се прави тако да кандидати буду равномерно оптерећени и да имају довољно дугачку паузу између два теста како би се одморили и (по потреби) стигли на другу локацију на којој се врши полагање. За школску 2020/2021. годину, пријемни испит се састоји од 5 тестова којима се, кроз бодове, оцењују физичка спремност, знање и вештине кандидата. Тестови укључени у пријемни испит су:

Услед насталих здравствених околности и препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ФСФВ, није у могућности да, за упис у школску 2020/2021. школску годину, изврши проверу знања и способности пливања.
На основу Правилника о упису кандидата и пријемном испиту, ФСФВ не може уписати кандидат који не зна да плива. У плану и програму основних академских студија у четворогодишњем и трогодишњем трајању, постоје два курса пливања. Садржај оба курса пливања не подразумева обуку непливача. За похађање наставе из поменута два курса, подразумева се да је кандидат оспособљен за самостално одржавање на води.
. Првог дана пријемног испита кандидати обавезно морају донети лекарску документацију, која се састоји од оригиналних лабораторијских налаза (преглед крви, преглед урина, ЕКГ у мировању и оптерећењу) и уверења лекарске установе специјализоване за област спортске медицине. Максималан број бодова које кандидат може да освоји на пријемном испиту је 60, а минималан број бодова за пролаз је 20. За кандидате који освоје мање од овог броја бодова или буду дисквалификовани на неком од тестова сматраће се да нису положили пријемни испит. Такође треба напоменути да кандидати носе и одређен број бодова из средње школе, а тај број бодова добија се тако што се збир просека из сва четири разреда помножи са 2 (два). На крају првог и другог дана пријемног испита на сајту ФСФВ биће објављена прелиминарна листа освојених бодова из до тада завршених тестова, док ће на крају трећег дана бити објављена и прелиминарна збирна листа, са урачунатим бодовима из средње школе. Кандидати могу поднети евентуални приговор на резултате у року од 24 сата од завршетка пријемног испита, након чега се објављује коначна ранг лист за упис.

Након завршеног пријемног испита и рангирања, студенти процес уписа завршавају предајом документације за упис у студентској служби. Прва два дана уписа уписују се буџетски студенти који су то право остварили пласманом на ранг листи, трећи дан се врши прозивка кандидата где студенти рангирани испод 120-ог места бирају између буџетских места на трогодишњим академским студијама (уколико је преостало места) и самофинансирајућих места на четворогодишњим академским студијама, након чега следи упис на преостала непопуњена буџетска места, а четврти и пети дан уписа се уписују преостали студенти на самофинансирајућа места на све доступне профиле студија. Распоред уписивања кандидата који су положили пријемни испит. Документација коју студенти предају приликом уписа је следећа:

Сву потребну документацију студенти приликом уписа купују на скриптарници факултета, осим слика које морају обезбедити раније. Приликом уписивања, студенти ће добити одговарајући број индекса јединствен за сваког студента. Са даном комплетирања предаје документације студент се сматра уписаним на ФСФВ и истог дана може добити све неопходне потврде о упису.

За сву неопходну помоћ у виду информација, препорука и савета, будући студенти се могу обратити Студентској асоцијацији ФСФВ-а.

Напомена: црвеном бојом су означени делови текста који су промењени или допуњени у односу на оригинални текст постављен крајем априла.