Линк за пријаву на конкурс

 

https://eportal.fsfv.uns.ac.rs/#/prijemni