CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Основне струковне студије

UPIS NA PRVI STEPEN STUDIJA - OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
(izvod iz Konkursa, ceo tekst Konkursa)

SMER: FUDBAL

Ispit za upis u prvu godinu obuhvata:

  1. Lekarski pregled i utvrđivanje psihosomatskog statusa.
  2. Procenu situaciono (specifično) motoričkih sposobnosti izabranog sporta na osnovu aktivnosti opisanih u daljem tekstu.
AKTIVNOST BODOVI
Dodavanje kotrljajućih lopti u parovima, različitim delovima stopala 10
Odigravanje loptom u vazduhu nogom u parovima 10
Primanje i odigravanje lopte stopalom u vazduhu u parovima 10
Održavanje lopte glavom u vazduhu u parovima 10
Primanje i odigravanje lopte glavom u parovima 10
Žongliranje loptom različitim delovima stopala 10

SMER: SPORTSKI MENADŽMENT Ispit za upis u prvu godinu obuhvata:

  1. Lekarski pregled i utvrđivanje psihosomatskog statusa,
  2. Provera sklonosti za poziv menadžera, komunikativnosti, motivisanosti i iskustva u sportskoj sredini.

Test za proveru sklonosti za poziv menadžera sadrži:

AKTIVNOST BODOVI
Osobine efektivnog menadžera – sadrži ukupno 25 stavova 0-10
Liderske karakteristike i sposobnosti – sadrži ukupno 50 stavova 0-10
Sklonost preduzetništvu – sadrži ukupno 27 stavova 0-10

 Test za proveru znanja i iskustva u sportskoj sredini, motivisanosti i komunikativnosti sadrži:

AKTIVNOST BODOVI
Poznavanje i zaključivanje na osnovu činjenica o sportu i menadžmentu – esejski test, definisanje ključnih pojmova, lično iskustvo u sportskoj praksi, poznavanje prestižnog sporta 0-10
Motivisanost za studije sportskog menadžmenta – esejski test, intervju komisije sa kandidatima 0-10
Komunikativnost – ocena pisanih sastava u testovima (pismena komunikativnost, informatička pismenost, strani jezik), intervju komisije sa kandidatima (usmena komunikativnost) 0-10
ВРХ