aktivnosti ipa otobar 2

Радни састанак ИПА пројектног тима одржан је дана 12. октобра 2018. године са почетком у 9.00 часова. Састанак је предводио декан проф. др Небојша Максимовић, пројектни координатор тима Факултета спорта и физичког васпитања. Стручни део у вези cпровођења саме наставе која је предвиђена пројектом а одржаваће се ван Факултета представио је проф. др Борислав Обрадовић у сарадњи са проф. др Миланом Цветковићем, предметним наставником Активности у природи и експертом за водотокове Тисе и Дунава, сјаним господином, Миливојем Настасићем. Аспекте имплементације и корекције у самим активностима ФСФВ пројектног тима, представили су др Даринка Коровљев и Горан Јаничић. У гостима су нам били професори са Природно - Математичког факултета проф. др Кристина Кошић, проф. др Александра Драгин и проф. др Мирослав Вујичић, са Департмана за географију и туризам и колегиница доц. др Рита Хорак, продеканица за науку са Учитељског факултета на мађарском наставном језику. Они су сви појединачно представили аспекте туристичких, културних и еколошких ресурса подручја Тисе и водотокова Дунав-Тиса-Дунав и представили идеје о будућој изради туристичке руте обогоћене спортско рекреативним и културним садржајима које ћемо спремити заједнички са навединим члановима пројектног тима. Размотрено је подручје од Сегедина до Новог Сада, те ће се припремити прецизна рута са камповима за наредни сусрет већ за пар недеља. Студенти свих наведених Факултета, као и студенти из Сегедина, биће укључени у овај јединствен пројекат који подразумева веслање рутом од Сегедина до Новог Сада Тисом и Дунавом. Припреме већ почињу, а ми се сви радујемо овом подухвату!

IPA projekat sastanak 12 10 01

IPA projekat sastanak 12 10 02

ВРХ