Rezultati završnog ispita iz PLESOVA realizovanog u julskom ispitnom roku za sve grupe sa predlogom konačne ocene prikazani su OVDE.

 Upis ocena realizovaće se u četvrtak, 12.07. u 1003h u starom amfiteatru Fakulteta. Nije neophodno lično doći na upis ocena. Dovoljno je poslati po nekom studentu popunjen indeks i prijavu. Upis ocena trajaće najkasnije do petka do 13h. Ukoliko neko ne upiše ocenu u prijavu i zapisnik do petka, smatraće se da želi da poništi ocenu i treba ponovo da prijavi ispit u septembarskom ispitnom roku.

 

Predmetni nastavnik:

Prof dr Boris Popović

Rezultate testa Teorija Košarke u julskom ispitnom roku možete videti ovde. Testove možete pogledati u četvrtak, 12.07.2018. u 11h.

Katedra za Košarku

 

Poštovani studenti,

Rezultate julskog ispitnog roka iz predmeta Školsko fizičko vaspitanje 2 možete pogledati OVDE.

Uvid u testove i upis ocena će biti u četvrtak, 12.07.2018. godine u 12.00h. 

 

Prof. dr Višnja Đorđić 

Zakljucivanje ocena iz predmeta Engleski jezik bice pomereno za 9,30 casova, u cetvrtak 12.07.2018, zbog odbrane masterskog rada.

Novi Sad, 11.07.2018    

Doc. dr Mira Milic

Poštovane kolege, ponavljam sve potrebne informacije vezane za predstojeće logorovanje.

Napomenuću da LOGOROVANJE POČINJE POLASKOM SA ĐAČKOG IGRALIŠTA I ZAVRŠAVA DOLASKOM NA ĐAČKO IGRALIŠTE!

Kolege koje probaju da naknadno dođu u logor neće biti primljene na nastavu.

Takođe ću vas podsetiti na kulturno ponašanje u prevozu (BEZ ALKOHOLA), kao i tokom celog logorovanja.

Sa željom da valjano realizujemo nastavu, sportski pozdrav!

Prof. dr Milan Cvetković

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA - PANONIJA 2018

LETNJE AKTIVNOSTI U PRIRODI - ISPITNA PITANJA

KODEKS PONAŠANJA STUDENATA

NEOPHODNA OPREMA ZA PONETI

PRIMER UPLATNICE

 

 

Rezultate testa Pravila Košarke u julskom roku možete videti ovde. Testove možete pogledati u sredu, 11.07.2018. u 10.30h.

Katedra za Košarku

Zaključivanje ocena i usmeni ispit iz predmeta Engleski jezik održaće se u četvrtak (12. jula 2018) od 9,00 do 13 časova u učionici 4 na drugom spratu.

Minimalan broj osvojenih poena na II testu iznosi 12, što znači da svi studenti koji su osvojili taj broj poena ili više treba da dođu radi polaganja usmenog ispita, ili upisa ocene ukoliko imaju dovoljan broj poena za prolaznu ocenu.

Nopvi Sad, 10.07.2018                                                                                                                                                                                                                 Doc. dr Mira Milić 

Poštovani studenti,

ispit iz predmeta Teorija, metodika i praksa borilačkih sportova biće održan u četvrtak, 12.07.2018. godine sa početkom u 10h (učionica 3). 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                Prof.dr Patrik Drid

Poštovani studenti,

rezultate ispita možete pogledati na sledećim linkovima

TIM 1

TIM 2

Upis ocena je u sredu, 11.07. u 9h u učionici broj 1

Na upisu nije neophodno lično prisustvo.

 

Predmetni nastavnik

Prof. dr Maja Batez

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM
(za studente koji su predmet slušali šk. 2017/18. godine)
ČETVRTAK, 6. SEPTEMBAR 2018. GODINE PO SLEDEĆEM RASPOREDU:
12.00 – 12.45   II, III, V, IX, X, XI, XII i XIII GRUPA
13.00 – 13.45   I, IV, VI, VII i VIII GRUPA

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM
(za studente koji su predmet slušali šk. 2016/17. godine)
PETAK, 7. SEPTEMBAR 2018. GODINE U 12.00

PSIHOLOGIJA I PSIHOLOGIJA SPORTA
(za apsolvente)
PETAK, 7. SEPTEMBAR 2018. GODINE U 12.00

SOCIOLOŠKA I PSIHOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U SPORTU I FIZIČKOM VASPITANJU
(za master studente)
PETAK, 7. SEPTEMBAR 2018. GODINE U 12.00

MOLE SE STUDENTI DA SE S T R I K T N O PRIDRŽAVAJU UTVRĐENOG RASPOREDA.

STUDENTI III GODINE AKADEMSKIH I STRUKOVNIH STUDIJA KOJI NISU OSTVARILI MINIMALAN BROJ BODOVA U TOKU PREDISPITNIH AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA POLAGANJE ISPITA (20), A PLANIRAJU DA POLAŽU OVAJ ISPIT U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU, POPUNJENE VEŽBE TREBA DA PREDAJU NAJKASNIJE DO PONEDELJKA, 3. SEPTEMBRA U 12.00.

PREDMETNI NASTAVNIK,
PROF. DR TATJANA TUBIĆ

10. JUL 2018. GODINE

Poštovani studenti

Upis ocena iz predmeta Zdravstveno vaspitanje će biti u sredu 11.07.2018. u 10 00 h.

Prof.dr Goran Vasić

Poštovane kolege,

Rezultate ispita iz predmeta Školsko fizičko vaspitanje 1 i Teorija i metodika fizičkog vaspitanja u julskom ispitnom roku, možete pogledati OVDE

Uvid u testove i upis ocena biće u četvrtak, 12. jula 2018. godine, u 12.00h. 

U istom terminu biće upis ocena i za predmet Školsko fizičko vaspitanje 2. 

 

Prof. dr Višnja Đorđić 

ВРХ