Poštovani studenti,

Praktični kolokvijum iz predmeta Rekreacija i Teorija, metodika i praksa rekreacije održaće se u PETAK (7. 10.) prema sledećem rasporedu:

12:00 - grupe  I, II, III, IV i V

13:00 - grupe VI, VII, VIII i IX

14:00 - grupa X, stariji studenti i usmerenje

Završni ispit iz ovih predmeta održaće se isti dan (7. 10.) sa početkom u 15 časova

Pravo na dodatno ispitivanje imaju isključivo studenti koji su prijavili ispit u oktobarskom ispitnom roku.

NAPOMENA: Neophodno je sa sobom poneti indeks i hemijsku olovku, dok je na praktični kolokvijum poželjno poneti digitron.

Poštovani,

Dodatno ispitivanje iz predmeta Odbojka i Teorija, metodika i praksa odbojke će se održati u četvrtak 6.10. u 11.30 (učionica 1).

S poštovanjem,

Prof. dr Sunčica Poček

Poštovani studenti,

dodatno ispitivanje iz Teorije i metodike fizičkog vaspitanja 1 i Teorije i metodike fizičkog vaspitanja 2 biće održano u petak, 07.10. u terminima:

830  praktični kolokvijum (sala za ritmiku)

900 - pismeni kolokvijum (Teorija i metodika fizičkog vaspitanja 1)

920 - pismeni kolokvijum (Teorija i metodika fizičkog vaspitanja 2)

1000 - ispit (Teorija i metodika fizičkog vaspitanja 1 i Teorija i metodika fizičkog vaspitanja 2)

Na dodatno ispitivanje mogu izaći samo studenti koji su ispit prijavili u oktobarskom ispitnom roku.

 

Predmetni profesor

Prof. dr Maja Batez

Poštovani studenti,

dodatno ispitivanje u oktobarskom ispitnom roku iz predmeta Teorija fizičke kulture 1 i Teorija fizičke kulture 2, održaće se u petak  7.10. u 10:00 časova u učionici 3.

Pravo da pristupe ispitu imaju isključivo studenti, koji su ispit prijavili u oktobarskom ispitnom roku !!!

prof. dr Zoran Milošević

Poštovani studenti,

dodatno ispitivanje u oktobarskom ispitnom roku iz predmeta Motoričko učenje i kontrola, održaće se u u četvrtak 6.10. u 10:30 časova u učionici 3.

Pravo da pristupe ispitu imaju isključivo studenti, koji su ispit prijavili u oktobarskom ispitnom roku !!!

 

prof. dr Zoran Milošević

Poštovani studenti,

U petak 07. oktobra 2022.godine u 8,00 časova će se održati dodatno ispitivanje u oktobarskom ispitnom roku

iz predmeta Funkcionalna anatomija 1 i Funkcionalna anatomija  2 na Medicinskom Fakultetu. 

Na dodatno ispitivanje mogu izaći samo studenti koji su prijavili ispite iz predmeta Anatomija 1 i Anatomija 2.

 u oktobarskom ispitnm roku.

Raspored polaganja ispita iz Razvojne i Školske gimnastike u dodatnom terminu oktobarskog ispitnog roka možete videti OVDE.

Poštovani,

Rezultate ispita možete videti:

zapisnik 1 i

zapisnik 2.

Upis ocena će se održati u utorak 4.10. u 14h (učionica 1).

S poštovanjem,

Prof. dr Sunčica Poček

Poštovane kolege studenti,

U sredu, 05. X će se održati dodatno ispitivanje u oktobarskom ispitnom roku iz predmeta Plivanje1 i Plivanje 2. Praktični deo ispita iz predmeta Plivanje 1 i Plivanje 2 će se održavati na BAZENU SPORTSKOG CENTRA ,,SLANA BARA" u 07:45. Teorijski deo ispita pomenutih predmeta održaće se istog dana sa početkom u 09:30, u amfiteatru Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, studenti treba da budu ispred fakulteta 15 minuta ranije, kako bi bili prozvani i raspoređeni za ispit.

Na dodatno ispitivanje mogu izaći samo studenti koji su prijavili ispite iz predmeta Plivanje 1 i Plivanje 2 u oktobarskom ispitnm roku.

Kao i do sada u momentu prozivanja, OBAVEZNO je imati INDEKS i LIČNU KARTU (PASOŠ).

 

03. X 2022., Novi Sad                                                                                                                                                          Prof. dr Goran Dimitrić

Rezultate ispita videti  ovde.

 

Upis ocena: sreda 5. X 2022. godine.

Oko 10h ostaviti indekse na klupu, koja se nalazi na ulazu u zgradu fakulteta. Na pomenutoj klupi nalaziće se papir sa natpisom "Sociologija". Na istom papiru sačekaće vas potpisani indeksi, nešto kasnije tokom dana.

Predmetni profesor

ВРХ