MASTER-Biomehanička istraživanja u fizičkom vaspitanju i sportu (Mart 2017.)

Poštovane kolege,

Ispit iz predmeta Biomehanička istraživanja u fizičkom vaspitanju i sportu održaće se u ponedeljak 27.3.2017. u 12:45h u računarskoj učionici br. 19 na II spratu.

Prof. dr Borislav Obradović

ВРХ