OPERATIVNI TRENER - FUDBAL

Polaganje testa za sportskog operativnog trenera (stručno osposobljavanje III nivoa) biće realizovano u ponedeljak 20.03.2017. godine u 12:00 časova.

Sve detaljnije informacije (o uslovima pristupanja, budućim terminima polaganja i sl.) možete dobiti u kabinetu 73 FUDBAL.

Ovo obaveštenje odnosi se isključivo na studente Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu.

Srdačan pozdrav!

Prof. dr Slavko Molnar

Asist. MSc Marko Gušić

ВРХ