Masteri: Istraživanja u fizičkom vaspitanju

Poštovane kolege,

Sve koji su prijavili ispit za januarski ispitni rok i žele da izađu u tom roku, MOLIM da imaju u vidu da liniju, što se tiče domaćih zadataka, PODVLAČIM danas (sreda, 25.01.2023) u 24.00h. 
 
Sve što posle toga pristigne od domaćih zadataka, NEĆU UZIMATI U OBZIR ZA JANUARSKI ISPITNI ROK. 
 
Molim vas da obavestite kolege koji ne prate sajt ili nisu primili mejl. 
 
 
 
V. Đorđić
ВРХ