ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ - ОБАВЕЗАН СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД - УСЛОВ ЗА ОВЕРУ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА!!!

Обавештавамо студенте I године студија (уписани школске 2022/2023. године) да ће

се обавезни систематски преглед обавити у Заводу за здравствену заштиту студената,

Др Симе Милошевића бр.6, Нови Сад од 16.01.2023. до 20.01.2023. године.

НАПОМЕНА :

Студенти приступају систематском прегледу са индексом и овереном здравственом

књижицом. Студенти из Републике Српске и Црне Горе морају имати Образац ИНО 1,

у супротном плаћају систематски преглед 1500.00 динара. Исту цену плаћају и

студенти који немају оверену здравствену књижицу. Пожељно је донети на увид картон

вакцинације. Преглед у пре подневној смени почиње у 7:00 часова, а у после подневној

смени почиње у 13:30 часова. Студенти се пријављују на шалтер број 5 у приземљу Завода.

Студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве систематски преглед.

ОБАВЕЗАН СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЈЕ НЕОПХОДНО ОБАВИТИ ПРЕ ОВЕРЕ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА,

У СУПРОТНОМ СТУДЕНТИ НЕЋЕ МОЋИ ПРИСТУПИТИ ОВЕРИ.

Студентска служба, 13.01.2023. године

ВРХ