Osnove antropomotorike - predispitne obaveze

Poštovani studenti prve godine,

Polaganje predispitnih obaveza biće realizovano prema sledećem rasporedu:

POLIGON SVESTRANOSTI (Ponedeljak, 16.01.2023.)

8h -  1, 2 i 3 grupa

8:45h - 4, 5 i 6 grupa

9:30h -  7, 8, 9 i 10 grupa

 

TERMINOLOGIJA VEŽBI OBLIKOVANJA (Četvrtak, 19.01.2023.)

8h -  1, 2 i 3 grupa

8:45h - 4, 5 i 6 grupa

9:30h - 7 i 8 grupa

10:15h - 9 i 10 grupa

 

- Pregledane sveske možete pronaći u holu Fakulteta.

 

Katedra za antropomotoriku

ВРХ