ŠEPER VESNA braniće doktorsku disertaciju

UNIVERZITET U NOVOM SADU

                                                                   FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

                                                                               POSLEDIPLOMSKE STUDIJE

                                                                                                         ŠEPER VESNA

                                                                                                 braniće svoju  doktorsku  disertaciju

„EFEKTI SUPLEMENTACIJE NOVOM FORMULACIJOM KREATINA NA MIŠIĆNU SNAGU, MIŠIĆNI VOLUMEN I BIOHEMIJSKE INDIKATORE OSOBA STARIJIH OD 65 GODINA“

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE ODRŽAĆE SE 10.10.2022. GODINE SA POČETKOM U 12,00 ČASOVA U SVEČANOJ UČIONICI FAKULTETA SPORTA I

FIZIČKOG VASPITANJA U NOVOM SADU.

NOVI SAD, 30.09.2022.                                                                                                                                              PRODEKAN ZA NAUKU

                                                                                                                                                                                                               dr Sergej Ostojić

ВРХ