PLIVANJE - obaveštenje za OKTOBARSKI ispitni rok

Poštovane kolege studenti,

U četvrtak, 29. IX i petak, 30. IX, će se održati oktobarski ispitni rok iz predmeta Plivanje 1 i Plivanje 2. Početak praktičnog dela ispita iz predmeta Plivanje 1 će biti od 12.30, a iz predmeta Plivanje 2 od 09.00. Praktični deo ispita će se održavati na BAZENU SPORTSKOG CENTRA ,,SLANA BARA", a teorijski deo ispita iz pomenutih predmeta u amfiteatru Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Kao i do sada u momentu prozivanja, OBAVEZNO je imati INDEKS, LIČNU KARTU (PASOŠ).

Na ispit mogu da izađu svi studenti koji su prijavili ispit u oktobarskom ispitnom rokuMolimo vas da obavezno popunite dole postavljenu ANKETU  radi lakše organizacije praktičnog dela ispita iz navedenih predmeta. Student koje se ne bude prijavio na ANKETU do utoraka, 27. IX 2022., do 10h, neće moći da pristupi praktičnom delu ispita u ovom ispitnom roku. Raspored dolazaka studenata po grupama na praktični deo ispita kao i vreme dolazaka na teorijski deo ispita biće objavljen u utorak, 27. IX 2022.

 

MOLIMO STUDENTE KOJI NEĆE DOLAZITI NA PRAKTIČNI DEO ISPITA DA NE POPUNJAVAJU ANKETU 

Anketa za studente školske godine 2020/2021 (indeksi /18).

Anketa za studente svih drugih generacija.

 

22. IX 2022., Novi Sad                                                                                                                                Prof. dr Goran Dimitrić