Biomehanička istraživanja u fizičkom vaspitanju i sportu - Oktobar

Poštovani studenti,

Ispit iz predmeta Biomehanička istraživanja u sportu i fizičkom vaspitanju u oktobarskom ispitnom roku, održaće se u petak 23.09.2022. u 12h.

Na ispit mogu da izađu samo studenti koji su prijavili ispit.

Predmetni profesor i saradnik.