Letnje aktivnosti u prirodi - KOPAONIK 2022, uplata 3. rate i sastanak pred put (podsetnik)

Poštovane kolege III godine studija i gosti nastave na Kopaoniku,

uplata 3. rate (poslednje) za Letnje aktivnosti u prirodi na kopnu - KOPAONIK, u iznosu od 70 eur-a (uplata može biti u evrima ili u dinarima po kupovnom kursu na dan uplate), obaviće se u četvrtak, 16.06.2022. godine, na Fakultetu u prostorijama Studentske asocijacije u prizemlju Fakulteta u periodu od 12.00 do 14.00h. Prilikom uplate, ko dosad nije, potpisaće izjavu kojom prihvata uslove organizovanja praktične nastave Letnjih aktivnosti u prirodi na kopnu.

Toga dana sa početkom u 13.00h u malom amfiteatru Fakulteta održaćemo i kratak sastanak vezano za predstojeću praktičnu nastavu.

Takođe, kolege ili gosti Kursa koji se još nisu prijavili i/ili uplatili prethodne rate sada imaju prililku da to učine.

Sportski pozdrav!

Prof. dr Milan Cvetković