PLIVANJE - OBAVEŠTENJE I RASPORED ZA NOVEMBARSKI (apsolventski) ISPITNI ROK

Poštovane kolege studenti,

Imajući u vidu okolnosti pod kojima se održava praktični deo ispita iz predmeta Plivanje 1 i Plivanje 2 u OBAVEZI smo da vam napišemo uputstvo oko organizacije i izvođenja ispita kog se MORATE OBAVEZNO pridržavati. Molimo vas da najpažljivije pročitate tekst koji sledi.

Praktični deo ispita iz predmeta Plivanje 1 i Plivanje 2 će se održati 25. XI 2021, od 12.15h na BAZENU SPORTSKI CENTAR ,,SLANA BARA“. Da bi mogli da pristupite polaganju praktičnog dela ispita OBAVEZNO je da u momentu prozivanja, imate INDEKS, LIČNU KARTU (PASOŠ) i MASKU PREKO LICA I NOSA.

Prilikom ulaženja u bazenski prostor svakom studentu KOJI NOSI MASKU PREKO LICA I NOSA, biće merena temperatura, da se izbegnu moguće komplikacije. SVE VREME BORAVKA NA BAZENU OBAVEZNO JE DRŽATI DISTANCU (2m) I NOSITI  MASKU PREKO USTA I NOSA. Student koji se ne bude pridržavao navedenih instrukcija BIĆE ODMAH UDALJEN SA ISPITA.

Nakon ulaska u kompleks bazena, student ostavlja stvari na OZNAČENOM MESTU i sve vreme nosi zaštitnu masku vodeći računa o distanci. Pre ulaska u bazen student skida masku sa lica u blizini bazena i nakon obavljenih aktivnosti u vodi, vraća se na pomenuto označeno mesto, SA MASKOM NA LICU.

Teorijski deo ispita iz predmeta Plivanje 1 biće održan 25. XI 2021. sa početkom u 15.30h u amfiteatru Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, dok će teorijski deo ispita iz predmeta Plivanje 2 biti nakon Plivanja 1. Studenti treba da budu ispred Fakulteta 15 minuta ranije, kako bi bili prozvani i raspoređeni za ispit. Kao i do sada u momentu prozivanja, OBAVEZNO je imati INDEKS, LIČNU KARTU (PASOŠ) i MASKU PREKO NOSA I USTA.

Na sledećim linku možete pronaći raspored dolazaka na praktični deo ispita iz predmeta Plivanje 1 i Plivanje 2.

RASPORED DOLAZAKA 

 

24.XI 2021., Novi Sad                                                                                                                                                     Prof. dr Goran Dimitrić

ВРХ