PLIVANJE - OBAVEŠTENJE ZA TEORIJSKO PREDAVANJE

Poštovane kolege studenti,

Teorijsko predavanje iz predmeta Plivanje 1, 28. X 2021., moći ćete da pratite sa početkom u 10:30 samo preko platforme ZOOM. Predavanje će se održati istovremeno za sve grupe treće godine.

Link za pristup predavanju u 10:30 Plivanje 1 za SVE grupe: - https://zoom.us/j/97567881903

Pristup predavanju počnite 5 minuta pre početka časa uz OBAVEZNO navođenje imena, prezimena i broja indeksa, kako bi vaše prisustvo bilo evidentirano.

 

28.X 2021., Novi Sad                                                                                                                                                     prof. dr Goran Dimitrić