Sociologija kolokvijum - termini i grupe

Poštovane koleginice i kolege,

u nastavku je raspored termina za sutrašnji kolokvijum.

 

Grupe: I, II i deo III (Rudić, Ružić, Tepavac, Toma, Tomić, Vračarić, Vujaklija, Vasić, Vulić, Ziđarev, Antić, Bogdanović): 9.25h časova

 

Grupe III (Ostojić, Simeunović, Vučićević, Zrnić, Engus, Landup, Murgaški, Nikolić, Đulejić, Jakšić, Petrović), IV i V: 9.50 časova

 

Grupe VI, VII, deo VIII (Stefanović J., Stefanović S., Stričević, Virc, Vujaković, Vukas, Vukobrat, Vuletić, Žižak, Antić, Bukarica): 10.30 časova

 

Grupe: deo VIII (Damcis, Đekić, Desnica, Dobromirov, Dostanić, Eflaplomatas, Gajić, Graovac, Haler, Radonjić, Nikolaidis, Zinajakis, Lukić), IX i X: 10.50 časova

 

Sačekati predmetnog profesora ispred fakulteta.

Prof. dr Ivana Milovanović

ВРХ