Prikaz sportova - teorijska predavanja

Teorijska predavanja iz nastavnog predmeta Prikaz sportova će biti realizovana uz korišćenje "SOVA" platforme. Više na https://sova.uns.ac.rs/ 

 

Shodno tome, svi studenti treba da obezbede svoj nalog na ovoj platformi.

Praktične vežbe će biti realizovane po rasporedu koji će blagovremeno biti objavljen na oglasnoj tabli na sajtu fakulteta.

 

Predmetni nastavnik

doc. dr Radenko Matić

ВРХ