PLIVANJE - obaveštenje za studente treće godine

Poštovane kolege studenti,

Molimo SVE studente TREĆE GODINE studija, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja da predmetnom profesoru ili asistentu na predmetima Plivanje 1 i 2, pošalju mail sa SUBJECT: POPOUNJAVANJE ANKETE, kako bi dobili anketu koju su obavezni da popune.
Mail adrese: dimitric@uns.ac.rs   lormida90@gmail.com

 

12. X 2021., Novi Sad                                                                                                       Prof. dr Goran Dimitrić