Sociologija - rezultati dodatnog ispitivanja

Rezultate možete videti ovde.

 

Indekse ostaviti u ponedeljak 11.10.2021. godine (između 8 i 11 časova) na klupu, desno od ulaza na fakultet, na papir na kome piše "Sociologija". NA istom mestu preuzeti indekse oko 13 časova.

Predmetni profesor

ВРХ