IVAN ĐINIĆ braniće svoju doktorsku disertaciju

UNIVERZITET U NOVOM SADU

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

POSLEDIPLOMSKE STUDIJE

                                                                                                  IVAN ĐINIĆ

                                                                              braniće svoju  doktorsku  disertaciju

„PREVENTIVNI PROGRAMI I NJIHOVO PROFILAKTIČKO DEJSTVO KOD SPRINTERSKOG TRČANJA“

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE ODRŽAĆE SE 13.09.2021. GODINE SA POČETKOM U 12,00 ČASOVA

U SVEČANOJ UČIONICI FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA U NOVOM SADU.

NOVI SAD, 30.08.2021.                                                                                                     PRODEKAN ZA NAUKU

                                                                                                                                           dr Sergej Ostojić

ВРХ