RITMIČKA GIMNASTIKA i PLESOVI - Termin ispita u novembarskom apsolventskom ispitnom roku

Obaveštavaju se apsolventi da će praktičan i završni ispit iz RITMIČKE GIMNASTIKE kao i PLESOVA u novembarskom apsolventskom ispitnom roku biti održan po sledećem rasporedu:

 

PRAKTIČAN ISPIT:  Ponedeljak 29. novembar: 0930-1000h; 

 ZAVRŠNI ISPIT:  Ponedeljak 29. novembar: 1000h - u učionici br. 3 na drugom spratu Fakulteta.

 

Na završni ispit svaki student mora poneti indeks ili neki drugi identifikacioni dokument. Ne može se pristupiti završnom ispitu ukoliko student nije prijavio ispit u martovskom roku odnosno položio sve predispitne obaveze.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr Boris Popović

ВРХ