Psihologija u januarskom ispitnom roku

Dragi studenti,

ispit iz Psihologije u januarskom ispitnom roku održaće se u amfiteatru na I spratu po sledećem rasporedu:

 

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM (za studente koji su predmet slušali šk. 2020/21. godine)

          PONEDELJAK, 8. FEBRUAR 2021. GODINE (detaljan raspored po grupama će biti poznat nakon prijave ispita)

 

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM (za studente koji su predmet slušali šk. 2019/20. godine)

          UTORAK, 9. FEBRUAR 2021. GODINE U 11.00

 

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM (za apsolvente)

          UTORAK, 9. FEBRUAR 2021. GODINE U 11.00

 

SOCIOLOŠKA I PSIHOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U SPORTU I FIZIČKOM VASPITANJU (za master studente - Standardni program)

          UTORAK, 9. FEBRUAR 2021. GODINE U 11.00

 

PRIMENJENA PSIHOLOGIJA ZDRAVLJA I FITNESA (za master studente - program Zdravlje)

          UTORAK, 9. FEBRUAR 2021. GODINE U 11.00

 

MOLIM VAS DA SE S T R I K T N O PRIDRŽAVATE UTVRĐENOG RASPOREDA.

PREDMETNI NASTAVNIK,
PROF. DR TATJANA TUBIĆ

11. JANUAR 2021. GODINE