Zimske aktivnosti u prirodi - UPLATA 4. i 5. RATE SKIJANJA

Poštovane kolege III godine studija,

uplata 4. i 5. rate za Kurs skijanja, u iznosu od 150 eur-a (uplata može biti u evrima ili u dinarima po kupovnom kursu na dan uplate), obaviće se u petak, 15.01.2021. godine, na Fakultetu u prostorijama Studentske asocijacije u periodu od 11.00 do 14.00h. U tom periodu predstavnik Agencije koja sarađuje sa Fakultetom boraviće u pomenutom prostoru i primaće uplate. Prilikom uplate, ko dosad nije, potpisivaće izjavu kojom se prihvataju uslovi organizovanja praktične nastave skijanja, kao i ugovor sa Agencijom. Takođe, ukoliko nemate sopstvenu opremu, možete uplatiti i 15 eur-a za najam iste.

U ovom terminu omogućeno je uplaćivanje i gostima kursa.

Molim vas da poštujete propisane mere bezbednosti prilikom uplate.

Nedugo posle uplata rata biće objavljene sve neophodne informacije vezane za polazak, raspored po autobusima, raspored po sobama, ispit, bezbedonosne procedure i ostalo.

Sportski pozdrav!

Prof. dr Milan Cvetković

ВРХ