RITMIČKA GIMNASTIKA I PLESOVI - Novembarski apsolventski ispitni rok

Obaveštavaju se apsolventi Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja da će se ispit iz RITMIČKE GIMNASTIKE kao i PLESOVA realizovati u sredu, 25.11. po sledećem rasporedu:

 

Praktičan ispit:  1100 časova.

Završni ispit: 1130 časova.

 

Predmetni nastavnik i saradnik:

Prof. dr Boris Popović i Aleksandra Belić, MSc.

ВРХ