Psihologija u oktobarskom ispitnom roku

Dragi studenti,

ispit iz Psihologije u oktobarskom ispitnom roku održaće se u amfiteatru na I spratu po sledećem rasporedu:

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM (za studente koji su predmet slušali šk. 2019/20. godine)

PETAK, 25. SEPTEMBAR 2020. GODINE, I TO PO GRUPAMA:

9.00 - 9.45           I, III, V, VII i IX GRUPA
10.00 - 10.45      II, IV, VI, VIII i X GRUPA

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM (za studente koji su predmet slušali šk. 2018/19. godine)

PETAK, 25. SEPTEMBAR 2020. GODINE U 11.00 (u učionici br. 6 na II spratu)

 

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM (za apsolvente)

PETAK, 25. SEPTEMBAR 2020. GODINE U 11.00 (u učionici br. 6 na II spratu)

 

SOCIOLOŠKA I PSIHOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U SPORTU I FIZIČKOM VASPITANJU (za master studente - Standardni program)

PETAK, 25. SEPTEMBAR 2020. GODINE U 11.00 (u učionici br. 6 na II spratu )

 

PRIMENJENA PSIHOLOGIJA ZDRAVLJA I FITNESA (za master studente - program Zdravlje)

PETAK, 25. SEPTEMBAR 2020. GODINE U 11.00 (u učionici br. 6 na II spratu)

 

MOLIM VAS DA SE S T R I K T N O PRIDRŽAVATE UTVRĐENOG RASPOREDA.

STUDENTI KOJI NISU OSTVARILI MINIMALAN BROJ BODOVA U TOKU PREDISPITNIH AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA POLAGANJE ISPITA (20), A PLANIRAJU DA POLAŽU OVAJ PREDMET U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU, POPUNJENE ILI DOPUNJENE VEŽBE TREBA DA PREDAJU NAJKASNIJE DO PONEDELJKA, 21. SEPTEMBRA 2020. U 12.00.

PREDMETNI NASTAVNIK,
PROF. DR TATJANA TUBIĆ

16. SEPTEMBAR 2020. GODINE

ВРХ