SPORTSKA MEDICINA - upis ocena

Poštovani studenti

Upis ocena iz predmeta SPORTSKA MEDICINA za studente koji su polagali u julskom ispitnom roku 2020.

godine, će biti u septembru mesecu po povratku sa godišnjeg odmora. Tačan datum će biti naknadno istaknut.

Spisak studenata koji su položili ispit možete pogledati ovde.

Prof.dr Goran Vasić 

ВРХ