АНАТОМИЈА - УПИС ОЦЕНЕ У ИНДЕКС

                                                                                                                                                 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Упис оцена у индекс за испит Функционална анатомија 1 и 2 вршиће се 17.08.2020. у 10 сати.

 

                                                                                                                                                                          Катедра за анатомију

ВРХ