ATLETIKA 2 - VAŽNO OBAVEŠTENJE

Zbog nastale situacije sa korona virusom, uslovi za polaganje ispita iz Atletike 2 u junskom ispitnom roku su sledeći: Svi studenti generacije 2019/2020 imaju pravo da izađu na teorijski deo ispita (test) bez polaganja kolokvijuma, priznavanja prisustva i seminarskog rada. Svi ti bodovi će biti priznati bez polaganja, a bodovi stečeni na teorijskom delu ispita će kvalifikovati visinu ocene.  Tačan način bodovanja ćemo vam prezentovati pre polaganja. Ispit će se održati 25. juna sa početkom u 10,00h, a studenti se skupljaju ispred fakulteta po sledećem rasporedu: 9 i 10 grupa u 10,00h,  7 i 8 grupa u 10,15h,  5 i 6 grupa u 10,30h,  3 i 4 grupa u 10,45h,  1 i 2 grupa u 11,00h. Molimo studente da se pridržavaju ovog rasporeda, da se ne bi pravila gužva ispred fakulteta.Na ispitu je OBAVEZNA zaštitna maska.

Oblasti koje obuhvataju ispitna pitanja su: atletski skokovi, bacanja i višeboji. Posebno obratiti pažnju na zajedničke karakteristike tj. faze kod skokova i bacanja, fazu odraza, let sprave, karakteristike atletskih sprava i discipline višeboja po danima.

 

Prof. dr Ilona Mihajlović

ВРХ