RITMIČKA GIMNASTIKA - Termini ispita u aprilskom ispitnom roku

Poštovani studenti,

zbog novonastale situacije vezane za Covid-19 epidemiju i preporuka nadležnih organa o još uvek određenim ograničenjima prilikom korišćenja zatvorenih prostora na Fakultetima, ispit iz RITMIČKE GIMNASTIKE u aprilskom ispitnom roku će se održati u dva termina.

  1. Prvi termin 05.06.2020. godine u 15h rezervisan je za studente koji su do sada položili sve predispitne obaveze i ostao im je samo završni - teorijski ispit.
  2. O organizaciji ispita u drugom terminu ćemo vas blagovremeno obavestiti shodno preporukama nadležnih institucija o mogućnosti korišćenja sala na Fakultetu.

Svi studenti koji dolaze na ispit, bilo da je u pitanju prvi ili drugi termin, dužni su da se u zakazano vreme početka ispita nađu ispred zgrade Fakulteta i sačekaju profesora i asistenta koji će ih dalje usmeriti, kao i da sa sobom obavezno ponesu zaštitnu masku i indeks ili neki drugi identifikacioni dokument sa slikom kako bi mogli pristupiti ispitu!

Predmetni nastavnik i saradnik:

prof. dr Boris Popović i Aleksandra Belić, MSc.

ВРХ