MASTERI - raspored predavanja MOTORIČKI RAZVOJ TOKOM ŽIVOTA

U okviru master programa Fizičko vaspitanje, aktivnost i zdravlje, održaće se nastava po sledećem rasporedu

05.12. u 11,00 časova - četvrtak - Rani motorni razvoj, Prof.dr Jelena Obradović

12.12. u 11,00 časova - četvrtak - Lokomotorni razvoj čoveka. Prof.dr Milan Cvetković

20.12. u 10,00 časova - petak - Razvoj manipulativnih veština, Prof.dr Maja Batez

24.12. u 10,00 časova - utorak - Razvoj balističkih veština, Prof.dr Boris Popović

Prisustvom na predavanja studenti ostvaruju pravo na poene.

 

Prof.dr Jelena Obradović

ВРХ