Teorija sportskog treninga - novembar 2019.

Ispit u novembarskom ispitnom roku održaće se u petak, 29.11.2019.  u 15h.

Predmetni profesor

ВРХ