PLIVANJE - oktobarski ispitni rok

Poštovane kolege studenti,

praktični deo ispita iz predmeta PLIVANJE 1 biće održan 24.09.2019. od 10.15, a teorijski deo pomenutog predmeta će biti istog dana sa početkom od 12.30. Praktični deo ispita iz predmeta PLIVANJE 2 biće održan 25.09.2019. od 10.15, a teorijski deo pomenutog predmeta će biti istog dana sa početkom od 13.00. Praktični deo ispita iz predmeta PLIVANJE 1 i PLIVANJE 2 će se održavati na bazenu na SPENSU, dok će teorijski deo biti održan na FSFV - u. Ispit iz predmeta TEORIJA, METODIKA I PRAKSA PLIVANJA biće održan 23.09.2019. od 10.00.

 

Radi bolje organizacije samog ispita molimo studente da OBAVEZNO popune anketu na sledećem linku.

Na ispit je OBAVEZNO poneti INDEX i LIČNU KARTU ( ili PASOŠ), bez kojih NEĆETE moći pristupiti polaganju ispita.

 

19.IX 2019., Novi Sad                                                                                                                                                     prof. dr Goran Dimitrić

ВРХ