Teorija i metodika fizičkog vaspitanja 1 - termin pismenog ispita

Poštovani studenti,

termin pismenog ispita iz Teorije i metodika fizičkog vaspitanja 1 je 12.02.2019. u 9 h u malom amfiteatru.

 

Predmetni nastavnik,

Prof. dr Maja Batez

ВРХ